adres ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław

Telefon  +48 71 355 50 76

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kiedy należy przeprowadzać badania UDT?

Wszystkie urządzenia transportu bliskiego (UTB), w tym również dźwigi osobowe i towarowe, podlegają dozorowi technicznemu. Zarówno przed dopuszczeniem do użytkowania, jak i okresowo i doraźnie w trakcie późniejszej eksploatacji muszą przechodzić stosowne badania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Z dalszej części naszego wpisu dowiesz się, kiedy dokładnie niezbędne jest przeprowadzenie badań UDT.

Dopuszczenie do eksploatacji windy

Przed dopuszczeniem do użytkowania każde urządzenie dźwigowe musi uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego. Przed wydaniem takiej decyzji organ jednostki dozoru technicznego przeprowadza badania, obejmujące takie czynności jak:

  • sprawdzenie kompletności i prawidłowości niezbędnej dokumentacji,
  • kontrola stanu technicznego urządzenia i jego oznakowania,
  • weryfikacja zgodności wyposażenia urządzenia z dokumentacją.

windy

Urządzenie przedstawione do czynności rejestracyjnych powinno być całkowicie zmontowane, sprawne techniczne i przygotowane do użytkowania. Konieczne jest zapewnienie bezpiecznych warunków do przeprowadzenia badań. Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego, jeśli zaistnieją niewłaściwe warunki do przeprowadzenia badań.

Badania w trakcie eksploatacji

Windy osobowe, towarowe i inne typu urządzeń dźwigowych powinny być poddawane badaniom w trakcie eksploatacji. Zaliczamy do nich:

  • badania okresowe: dotyczą urządzeń objętych formą dozoru pełnego, a przeprowadzane są w terminach wyznaczonych konkretnie dla danego typu urządzenia. Podczas działań kontrolnych sprawdzany jest zarówno stan urządzenia, jak i dokumentacja (protokoły, księgi rewizyjne, dziennik konserwacji UTB itp.).
  • badania eksploatacyjne: wynikają z bieżących potrzeb. Do okoliczności uzasadniających ich wykonanie zaliczamy m.in. wykonanie modernizacji lub naprawy, wymiana niektórych elementów (np. cięgien nośnych, urządzeń chwytających, zespołu napędowego) itp. Ich celem jest potwierdzenie, że naprawa, modernizacja, wymiana itp. nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację urządzenia.
  • badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne: przeprowadzane są w przypadku wystąpienia uszkodzenia urządzenia lub wypadku związanego z eksploatacją. Ich celem jest ustalenie przyczyn zdarzenia, ocena i sformułowanie wniosków oraz wyznaczenie działań zapobiegawczych wraz z ich wdrożeniem. Dodatkowo przeprowadzane są badania doraźne po modernizacji urządzenia oraz po naprawie.